Çevre Politikamız

"DOĞAYA SAYGI”  ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmeyi amaçlıyoruz ve aşağıdaki maddeleri TAAHHÜT EDİYORUZ.
 
“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA için SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE” anlayışıyla tüm faaliyetlerimizi planlar ve gerçekleştiriyoruz.

Çevre mevzuatı ve ISO 14001 Standart şartlarını uygun olarak kurmuş olduğumuz Çevre Yönetim Sistemini tüm çalışanlarımızın katılımıyla etkin bir şekilde uyguluyor ve geliştiriyoruz.

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlayıp, çevre bilincini geliştirmek için işbirliği yapıyoruz.

Faaliyetlerimizin çevresel etkilerinin azaltılması; çevre performansımızın iyileştirmesi için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle sürekli iletişim kuruyoruz.
 
Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde kullanım ömrü sonunda daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve uygun teknolojilerle enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanıyoruz.

Çevre kirliliğini önlemek için tüm tedbirleri alarak, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve yetkili geri dönüşüm firmaları ile anlaşarak geri dönüşümün desteklenmesini sağlıyoruz.

Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendiriyoruz.

Yeni ürün ve süreç tasarımlarında tüm çevresel etkileri göz önünde bulunduruyoruz.

Çevre konusunda yaptığımız çalışmaların ve elde edilen bilgileri şeffaflık ilkesine uygun tüm ilgili iç ve dış taraflarla paylaşıyoruz.       

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre mevzuatına uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutuyoruz.

 
Çevre Yönetim Sisteminin Amaçları aşağıdaki gibidir;

Çevresel etkileri azaltarak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinçle tüm üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak,

Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevreyi korumak,

Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerini azaltmak,

Yasal ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek ve uygunluğu sağlamak,

Tüm ürün/hizmet tasarımı, imalatı, dağıtımı, tüketimi ve elden çıkarılmasını kapsayan yaşam döngüsü içinde çevresel etkilerin istem dışı şekilde artmasını önlemek.